Standard TNI CEN/TR 16427 1.8.2013 preview

TNI CEN/TR 16427 (018243)

Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP)STANDARD published on 1.8.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI CEN/TR 16427
Classification mark: 018243
Catalog number: 93409
Publication date standards: 1.8.2013
SKU: NS-549335
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Annotation of standard text TNI CEN/TR 16427 (018243):

Tato technická normalizační informace je založena na práci vykonané za účelem definování předmětu případné technické specifikace, která by specifikovala informace potřebné pro nevidomé a zrakově postižené osoby při cestování. Tyto informace jsou v prvé řadě zamýšleny pro uživatele využívající dopravu po silničních komunikacích, jako jsou autobusy, trolejbusy a tramvaje, ale mohou být použity také pro metra a pro regionální a meziměstské vlaky. Navrhovaná technická specifikace by směřovala k definování obsahu informací požadovaných na úrovni měst a krajů. Jejím cílem by bylo určení konzistentních informací pro zrakově postižené osoby cestující kdekoli v Evropě. Stanovila by povahu a strukturu informací pro zrakově postižené osoby používající veřejnou dopravu, aby byly známé, homogenní a konzistentní. Technická specifikace bude vhodná pro organizace a provozovatele zařízení veřejné dopravy a s ní spojených služeb, městských nebo regionálních, kteří chtějí garantovat "přístupnost pro všechny" a chtějí být v souladu s místními předpisy a doporučeními pro danou oblast. Navrhovaná technická specifikace by měla být v souladu s příslušnými zákony a doporučeními ve všech evropských zemích. Technická specifikace by měla definovat informace a vzdáleně řízené funkce, které by měly být pro zrakově postižené k dispozici na zastávkách, nástupištích, přístupových oblastech a uvnitř/vně vozidel. Zajištění a aktualizace dostupných informací by prováděli provozovatelé veřejné dopravy nebo jejich partneři. Nutností by bylo vytvoření propojení s existujícími řídicími a informačními systémy. Technická specifikace by ustanovila obsah informací, událostí, doby platnosti a informací, které by měly nabízet různé druhy zařízení koncových uživatelů.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.