Standard TNI ISO/TR 15144-1 1.11.2014 preview

TNI ISO/TR 15144-1 (014694)

Calculation of micropitting load capacity of cylindrical spur and helical gears - Part 1: Introduction and basic principlesSTANDARD published on 1.11.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.10 USD excl. VAT
24.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 15144-1
Classification mark: 014694
Catalog number: 93315
Publication date standards: 1.11.2014
SKU: NS-549697
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text TNI ISO/TR 15144-1 (014694):

Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Úvod a základní principy Tato část ISO/TR 15144 popisuje postup výpočtu dovoleného zatížení čelních kol s vnějším ozubením z hlediska mikropittingu. Ten byl vyvinut na základě testování a pozorování olejem mazaných ozubených převodů o modulech 3 - 11mm a obvodových rychlostech 8 - 60m/s. Avšak tento postup lze aplikovat na každé ozubené soukolí, jehož referenční údaje jsou známy, pokud jsou splněna níže specifikovaná kritéria. Uvedený předpis je použitelný pro hnací i hnaná čelní ozubená kola, jejichž zubové profily jsou v souladu se základním ozubením specifikovaným v ISO 53. Postup je aplikovatelný i na zuby odpovídající dalším základním typům ozubení, kde je virtuální poměrný dotyk menší než n = 2,5. Výsledky jsou v dobré shodě s jinými metodami pro pracovní úhel záběru do 25°, úhel sklonu zubů do 25° a pro obvodovou rychlost vyšší než 2 m/s. Tato část ISO/TR 15144 není použitelná pro posouzení jiných typů povrchového poškození zubů než je mikropitting

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand