Standard TNI ISO/TR 16786 1.6.2018 preview

TNI ISO/TR 16786 (018276)

Intelligent transport systems - The use of simulation models for evaluation of traffic management systems - Input parameters and reporting template for simulation of traffic signal control systems

Translate name

STANDARD published on 1.6.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.40 USD excl. VAT
14.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 16786
Classification mark: 018276
Catalog number: 505215
Publication date standards: 1.6.2018
SKU: NS-850290
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

Annotation of standard text TNI ISO/TR 16786 (018276):

Tato technická zpráva definuje obecné minimální požadavky na stanovení podmínek, na jejichž základě se vyhodnocují řídicí algoritmy. Jsou uvedeny tyto čtyři základní cíle, kvůli nimž se simulační metody provádí: - Hodnocení kvality algoritmu v různých dopravních podmínkách; - Hodnocení vhodnosti algoritmu pro různé dopravní aplikace (typy uzlů); - Umožnění objektivního porovnání různých typů algoritmů mezi sebou nebo s jinými systémy řízení; - Objektivní vyhodnocení výsledků po implementaci a nasazení řídicího systému. Tato zpráva definuje minimální požadavky na rozsah podmínek kladených na hodnocení řídicích algoritmů, maximální možný rozsah zde definován není

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.