Standard TNI IWA 42 1.10.2023 preview

TNI IWA 42 (010942)

Net zero guidelines

Translate name

STANDARD published on 1.10.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.30 USD excl. VAT
18.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI IWA 42
Classification mark: 010942
Catalog number: 517461
Publication date standards: 1.10.2023
SKU: NS-1156178
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Pollution, pollution control and conservation

Annotation of standard text TNI IWA 42 (010942):

Tento dokument uvádí principy a doporučení umožňující společný globální přístup k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů (net zero greenhouse gas emissions) pomocí sladění dobrovolných iniciativ a technických norem, politik a národních a mezinárodních předpisů. Poskytuje návod organizacím, jak mohou efektivně přispět ke globálnímu úsilí udržet nárůst teploty do 1,5 °C dosažením nulových čistých emisí skleníkových plynů nejpozději do roku 2050. Dokument obsahuje obecné termíny a definice a poskytuje návod a specifická doporučení týkající se těchto problematik: - základní principy platné pro všechny organizace; - včlenění nulových čistých emisí do strategií a politik; - co znamenají nulové čisté emise pro různé úrovně a pro různé typy organizací; - stanovení a sladění přechodných a dlouhodobých cílů založených na spravedlnosti, nejnovějších vědeckých poznatcích, důkazech a osvědčené správné praxi; - činnosti potřebné k splnění těchto cílů; - snížení emisí skleníkových plynů v hodnotovém řetězci; - ochrana a obnova přírody; - neuskutečněné emise skleníkových plynů a další přínosy pro klima mimo hodnotový řetězec; - propady skleníkových plynů; - kompenzace; - kredity; - tvrzení; - monitorování, měření a používání vhodných a konzistentních indikátorů; - spravedlnost, zplnomocnění, přiměřený podíl a širší dopad; - transparentní podávání zpráv a efektivní komunikace. Cílem dokumentu je pomoct všem organizacím, včetně organizací (např. vlády, veřejná správa, nevládní organizace) tvořících politiky, rámce, normy nebo jiné iniciativy pro použití jinými organizacemi

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.