Standard TNI POKYN ISO 80 1.10.2015 preview

TNI POKYN ISO 80 (015246)

Guidance for the in-house preparation of quality control materials (QCMs)

Automatically translated name:

Guide for preparation of materials for Quality Management ( QCM ).STANDARD published on 1.10.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.10 USD excl. VAT
33.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI POKYN ISO 80
Classification mark: 015246
Catalog number: 97970
Publication date standards: 1.10.2015
SKU: NS-617331
The number of pages: 90
Approximate weight : 301 g (0.66 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Chemical reagents

Annotation of standard text TNI POKYN ISO 80 (015246):

Pokyn ISO 80 pojednává o základních vlastnostech referenčních materiálů pro řízení kvality, popisuje procesy, kterými mohou být tyto referenční materiály připravovány kompetentními pracovníky v zařízeních, ve kterých budou přímo používány (tj. kde se lze vyhnout nestabilitě způsobené podmínkami přepravy). Pojednání tohoto pokynu lze také aplikovat pro materiály stabilní z podstaty, které mohou být přepravovány do jiných lokalit bez rizika jakýchkoli podstatných změn hodnot vlastností, které jsou předmětem zájm

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.