Standard TPG 20501 21.3.2001 preview

TPG 20501 (380205)

Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy).

Automatically translated name:

Gas storage facilities in the gas phase (gas tanks).STANDARD published on 21.3.2001


Language
Format
Availabilityin 4 working days
Price5.10 USD excl. VAT
5.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: TPG 20501
Classification mark: 380205
Publication date standards: 21.3.2001
SKU: NS-549740
The number of pages: 32
Approximate weight : 121 g (0.27 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TPG

Annotation of standard text TPG 20501 (380205):

Tato technická pravidla stanoví podmínky pro projektování, umístění, provedení, provoz, včetně vedení dokumentace, kontrolu a údržbu plynojemů. Dále řeší odbornou způsobilost zaměstnanců.

Pravidla se používají i při skladování bioplynu v plynovém hospodářství čistíren odpadních vod, pro které platí ČSN 75 6415. Pravidla se nevztahují na podzemní zásobníky plynu a na skladování plynu v kapalném nebo rozpuštěném stavu.

Pravidla se rovněž nevztahují na skladování vzduchu (vzduchojemy). Plynojemy postavené a projektová dokumentace plynojemů vypracovaná nebo rozpracovaná před datem platnosti těchto pravidel se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a .životního prostředí nerozhodnou jinak.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand