Standard TPG 20501 29.9.2021 preview

TPG 20501 (380205)

Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy).

Translate name

STANDARD published on 29.9.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price10.60 USD excl. VAT
10.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: TPG 20501
Classification mark: 380205
Publication date standards: 29.9.2021
SKU: NS-1046843
The number of pages: 28
Approximate weight : 109 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TPG

Annotation of standard text TPG 20501 (380205):

Tato pravidla nahrazují pravidla platná od 1. 7. 2001. Určují základní podmínky pro umísťování, provedení a provoz stacionárních plynojemů na skladování plynů v plynné fázi a současně i pro skladování bioplynu v plynovém hospodářství čistíren odpadních vod, pro které platí ČSN 75 6415.Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.