Standard TPG 30101 22.11.1996 preview

TPG 30101 (380301)

Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG. (V novém vydání je zapracována změna Z1). VYPRODÁNO

Automatically translated name:

Bottlers, preparation, testing and repair metal pressure vessels to transport LPG. (In the new edition of the Z1's amendment). SOLD OUTSTANDARD published on 22.11.1996


Language
Format
AvailabilitySold out currently
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

The information about the standard:

Designation standards: TPG 30101
Classification mark: 380301
Note: *** SOLD OUT TEMPORARILY ***
Publication date standards: 22.11.1996
SKU: NS-549741
The number of pages: 20
Approximate weight : 85 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TPG

Annotation of standard text TPG 30101 (380301):

Technická pravidla TPG 301 01 řeší projektování, stavbu, technické vybavení a provoz plníren, přípraven, zkušeben a opraven kovových tlakových nádob k dopravě LPG. Při zpracování těchto pravidel se vycházelo z ustanovení ON 38 6463, která byla zrušena zákonem č. 142/1991 Sb.

Tato pravidla budou ve stávající podobě v platnosti do sjednocení předpisů, týkajících se LPG, s normami EU. Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.