Standard TPG 94102 20.4.2011 preview

TPG 94102 (380941)

Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest.

Automatically translated name:

Solution exhausts from gas fired appliances. Inspections and audits flues.STANDARD published on 20.4.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.30 USD excl. VAT
7.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: TPG 94102
Classification mark: 380941
Publication date standards: 20.4.2011
SKU: NS-549835
The number of pages: 24
Approximate weight : 97 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TPG

Annotation of standard text TPG 94102 (380941):

Tato technická pravidla se zaměřují na problematiku odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Tato pravidla
navazují na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a ČSN 73 4201:2010 Komíny
a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
V technických pravidlech jsou například uvedeny požadavky na kontroly a revize spalinových cest, podrobněji
je zde popsán způsob odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší.
Tato technická pravidla platí pro kouřovody a komíny, kterými se odvádí spaliny od všech typů spotřebičů
na plynná paliva v tlakových třídách N (s přirozeným tahem), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při mokrém
a suchém provozu.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand