Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN EN ISO 13567-1 (013104)

Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 1: Prehľad a princípy (ISO 13567-1: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 13567-1 (01.01.2003)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 13567-2 (013104)

Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 2: Pojmy, formát a kódy používané v stavebnej dokumentácii (ISO 13567-2: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 13567-2 (01.05.2018)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 61360-1 (013720)

Typy normalizovaných dátových prvkov s pridruženou klasifikačnou schémou. Časť 1: Definície. Zásady a metódy (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 61360-1 (01.12.2002)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 62569-1 (013725)

Všeobecná špecifikácia informácie o produktoch pomocou vlastností. Časť 1: Princípy a metódy (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 62569-1 (01.03.2018)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 16866 (038163)

Kovové a iné anorganické povlaky. Súčasné stanovenie hrúbky a elektródového potenciálu jednotlivých vrstiev viacvrstvových povlakov niklu (skúška STEP) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 22825 (051153)

Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Ultrazvukové skúšanie. Skúšanie zvarov austenitických ocelí a niklových zliatin (ISO 22825: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 22825 (01.01.2013)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 17640 (051174)

Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarových spojov ultrazvukom (ISO 17640: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 17640 (01.06.2011)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 10675-2 (051305)

Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Úrovne prípustnosti na základe skúšania prežarovaním. Časť 2: Hliník a zliatiny hliníka (ISO 10675-2: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 10675-2 (01.05.2018)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 5175-1 (054230)

Zariadenia na plameňové zváranie. Bezpečnostné zariadenia. Časť 1: Bezpečnostné zariadenie s poistkou proti spätnému vniknutiu plameňa (ISO 5175-1: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 5175-2 (054230)

Zariadenia na plameňové zváranie. Bezpečnostné zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné zariadenie bez poistky proti spätnému vniknutiu plameňa (ISO 5175-2: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2018

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 106 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand