Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN EN 12973 (010121)

Manažérstvo hodnoty (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 12973 (01.07.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN IEC 61123 (010644)

Skúšky spoľahlivosti. Plány skúšok zhody pre pomer úspešnosti (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN IEC 61123 (01.07.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 6414 (013229)

Technická dokumentácia výrobku (TPD). Technické výkresy pre sklárske výrobky (ISO 6414: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 6414 (01.09.1997)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 16610-61:2015/A1 (014453) Change

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Filtrácia. Časť 61: Lineárne plošné filtre: Gaussove filtre (ISO 16610-61: 2015/Amd 1: 2019). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.7.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN/TS 13149-7 (018557)

Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 7: Systém a architektúra siete (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN P CEN/TS 13149-7 (01.06.2016)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 8044 (038001)

Korózia kovov a zliatin. Základné termíny a definície (ISO 8044: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 8044 (01.03.2016)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 1749 (061002)

Európska norma na triedenie plynových spotrebičov podľa spôsobu privádzania spaľovacieho vzduchu a odvádzania spalín (typy spotrebičov) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 16905-2 (061515)

Endotermické tepelné čerpadlá spaľujúce plyn. Časť 2: Bezpečnosť (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 16905-2 (01.07.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 676 (075802)

Horáky na plynné palivá s ventilátorom (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 676 (01.07.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 267 (075857)

Horáky na kvapalné palivá s ventilátorom (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 267 (01.07.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 187 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand