Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN EN ISO 10819:2014/A1 (011424) Change

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 2013). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.7.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 3740 (011603)

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku. Pokyny na používanie základných noriem (ISO 3740: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 3740 (01.07.2001)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN ISO 1996-1 (011621)

Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania (ISO 1996-1: 2016).

Standard published on 1.7.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN ISO 1996-1 (01.02.2017)
Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN ISO 1996-2 (011621)

Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku (ISO 1996-2: 2017).

Standard published on 1.7.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN ISO 1996-2 (01.09.2018)
Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 17201-3 (011685)

Akustika. Hluk zo strelníc. Časť 3: Pravidlá na výpočet šírenia zvuku (ISO 17201-3: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 17201-3 (01.09.2010)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 14405-2 (014205)

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Tolerovanie rozmerov. Časť 2: Iné rozmery ako dĺžkové alebo uhlové rozmery (ISO 14405-2: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 14405-2 (01.07.2019)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 19232-5 (015034)

Nedeštruktívne skúšanie. Kvalita obrazu rádiogramov. Časť 5: Indikátory kvality obrazu. Stanovenie hodnoty neostrosti obrazu a základného priestorového rozlíšenia použitím dvojdrôtikovej mierky (ISO 19232-5: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 19232-5 (01.01.2014)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 19115-2 (019332)

Geografické informácie. Metadáta. Časť 2: Rozšírenia pre obrazové a mriežkové dáta (ISO 19115-2: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 19115-2 (01.09.2010)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN IEC 60721-2-7/AC (038900) Change

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-7: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Fauna a flóra. Oprava AC (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.7.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN IEC 60721-3-2/AC (038900) Change

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-2: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Doprava a manipulácia. Oprava AC (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.7.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 142 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand