Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN EN ISO 8560 (013434)

Technické výkresy. Výkresy v stavebníctve. Zobrazovanie modulových rozmerov, čiar a sietí (ISO 8560: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 8560 (01.11.2019)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 20170 (014444)

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Dekompozícia geometrických charakteristík na riadenie výroby (ISO 20170: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 20170 (01.11.2019)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 15549 (015070)

Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie vírivými prúdmi. Všeobecné zásady (ISO 15549: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 15549 (01.11.2019)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
TNI CEN/TR 17297-1 (018621)

Inteligentné dopravné systémy. Zlaďovanie referenčného umiestnenia pre mestské ITS. Časť 1: Súčasný stav techniky a usmernenia (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN ISO/TS 19091 (018665)

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne IDS. Použitie komunikácie V2I a I2V na aplikácie súvisiace so svetelnými križovatkami (ISO/TS 19091: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN P CEN ISO/TS 19091 (01.02.2018)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN ISO/TS 21189 (018667)

Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne systémy. Požiadavky na skúšky a špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS) pre CEN ISO/TS 17426 (ISO/TS 21189: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN P CEN ISO/TS 21189 (01.11.2019)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN/TS 17154-1 (018668)

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie implementácie na zhodu s CEN/TS 16986. Časť 1: Štruktúra skúšobnej zostavy a účely skúšky (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN/TS 17154-2 (018668)

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie implementácie na zhodu s CEN/TS 16986. Časť 2: Súbor abstraktných skúšok (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
TNI CEN/TR 17370 (018669)

Verejná doprava. Nespracované prevádzkové údaje a výmena štatistík (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 549 (029284)

Gumené materiály na tesnenia a membrány do plynových spotrebičov a plynových zariadení (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.11.2019

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 549 (01.03.1997)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 241 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand