Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN 010116 (010116)

Terminológia v legálnej metrológii.

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN ISO 31022 (010387)

Manažérstvo rizika. Návod na manažérstvo právneho rizika (ISO 31022: 2020).

Standard published on 1.12.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN ISO 31022 (01.12.2020)
Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN ISO/TS 7849-1 (011615)

Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaných strojným zariadením meraním kmitania. Časť 1: Metóda skúmania s využitím stabilného faktora vyžarovania (ISO/TS 7849-1: 2009) (CEN ISO/TS 7849-1: 2022, ISO/TS 7849-1: 2009).

Standard published on 1.12.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (01.09.2022)
Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN ISO/TS 7849-2 (011615)

Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaných strojným zariadením meraním kmitania. Časť 2: Technická metóda vrátane určenia adekvátneho faktora vyžarovania (ISO/TS 7849-2: 2009) (CEN ISO/TS 7849-2: 2022, ISO/TS 7849-2: 2009).

Standard published on 1.12.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN P CEN ISO/TS 7849-2 (01.09.2022)
Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 8253-3 (011632)

Akustika. Audiometrické skúšobné metódy. Časť 3: Audiometria rečou (ISO 8253-3: 2022) (EN ISO 8253-3: 2022, ISO 8253-3: 2022).

Standard published on 1.12.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 8253-3 (01.08.2022)
Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 128-3 (013121)

Technická dokumentácia výrobku (TPD). Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 3: Pohľady, prierezy a rezy (ISO 128-3: 2022) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.12.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 128-3 (01.05.2021)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 1461 (038558)

Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2022) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.12.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 1461 (01.01.2010)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 15502-1/AC (070253) Change

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky. Oprava AC (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 15502-2-1 (070253)

Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.12.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 15502-2-1 (01.10.2013)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 11114-6 (078609)

Prepravné fľaše na plyny. Kompatibilita fľašových a ventilových materiálov s plynovým obsahom. Časť 6: Skúšanie tlakového rázu kyslíka (ISO 11114-6: 2022) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.12.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 149 entries.


Can we help you with something?


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.