Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN ISO 10001 (010308)

Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka. Návod na kódex správania sa organizácií (ISO 10001: 2018).

Standard published on 1.7.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN ISO 10001 (01.02.2019)
Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 28927-13 (011460)

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 13: Nastreľovacie náradie (ISO 28927-13: 2022) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN ISO/TS 7849-1 (011615)

Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaných strojným zariadením meraním kmitania. Časť 1: Metóda skúmania s využitím stabilného faktora žiarenia (ISO/TS 7849-1: 2009) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN ISO/TS 7849-2 (011615)

Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaných strojným zariadením meraním kmitania. Časť 2: Technická metóda vrátane určenia adekvátneho faktora žiarenia (ISO/TS 7849-2: 2009) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 10209 (013101)

Technická dokumentácia výrobku. Slovník. Termíny vzťahujúce sa na technické výkresy, definície výrobkov a súvisiacu dokumentáciu (ISO 10209: 2022) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 10209 (01.03.2015)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 7010:2013/A2 (018012) Change

Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 2019/Amd 2: 2020). Zmena A2 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.7.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 7010:2013/A3 (018012) Change

Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 2019/Amd 3: 2021). Zmena A3 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.7.2022

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 2080 (038006)

Kovové a iné anorganické povlaky. Povrchová úprava, kovové a iné anorganické povlaky. Slovník (ISO 2080: 2022) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 2080 (01.12.2009)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 9016 (051125)

Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška rázom v ohybe. Umiestnenie skúšobných tyčí, orientácia vrubu a skúšanie (ISO 9016: 2022) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 9016 (01.04.2013)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 14427 (078330)

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prepravné vratné kompozitné fľaše na LPG. Návrh a konštrukcia (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.7.2022

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 14427 (01.01.2015)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 171 entries.


Can we help you with something?


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.