Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN EN ISO 8041-2 (011422)

Pôsobenie kmitania (vibrácií) na človeka. Meracie prístroje. Časť 2: Osobné vibračné expozimetre (ISO 8041-2: 2021) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.10.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 11202:2011/A1 (011619) Change

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím približných korekcií na prostredie (ISO 11202: 2010/Amd 1: 2020). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.10.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 21388 (011691)

Akustika. Manažovateľné príslušenstvo načúvacej pomôcky (HAFM) (ISO 21388: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.10.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 7083 (013138)

Technická dokumentácia výrobku. Používané symboly v technickej dokumentácii výrobku. Tvary a rozmery (ISO 7083: 2021) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.10.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 7083 (01.12.1996)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 6410-3 (013213)

Technické výkresy. Závity skrutiek a závitové časti. Časť 3: Zjednodušené zobrazenie (ISO 6410-3: 2021) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.10.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 6410-3 (01.10.2021)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 2692 (014403)

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Geometrické tolerovanie. Požiadavka maxima materiálu (MMR), požiadavka minima materiálu (LMR) a recipročné požiadavky (RPR) (ISO 2692: 2021) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.10.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 2692 (01.08.2015)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 19111:2007/A1 (019329) Change

Geografické informácie. Referencovanie pomocou súradníc (ISO 19111: 2019/Amd 1: 2021). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.10.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 19116:2006/A1 (019333) Change

Geografické informácie. Služby na určovanie polohy (ISO 19116: 2019/Amd 1: 2021). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.10.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 19168-1 (019361)

Geografické informácie. Geopriestorové rozhranie na programovanie aplikácií pre objekty. Časť 1: Základy (ISO 19168-1: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.10.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 1891-2:2015/A1 (020015) Change

Spojovacie súčiastky. Terminológia. Časť 2: Slovník a definície pre povlaky (ISO 1891-2: 2014/Amd 1: 2020). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.10.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 208 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand