Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN EN ISO 80000-2 (011301)

Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematika (ISO 80000-2: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 80000-2 (01.03.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 80000-4 (011301)

Veličiny a jednotky. Časť 4: Mechanika (ISO 80000-4: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 80000-4 (01.03.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 80000-5 (011301)

Veličiny a jednotky. Časť 5: Termodynamika (ISO 80000-5: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 80000-5 (01.03.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 80000-9 (011301)

Veličiny a jednotky. Časť 9: Fyzikálna chémia a molekulová fyzika (ISO 80000-9: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 80000-9 (01.03.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 80000-10 (011301)

Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 80000-10 (01.03.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 80000-12 (011301)

Veličiny a jednotky. Časť 12: Fyzika kondenzovaných látok (ISO 80000-12: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 80000-12 (01.03.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 129-1 (013130)

Technická dokumentácia výrobku (TPD). Kótovanie a tolerovanie. Časť 1: Všeobecné zásady (ISO 129-1: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 13715 (013131)

Technická dokumentácia výrobku. Hrany neurčených tvarov. Označovanie a kótovanie (ISO 13715: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 13715 (01.04.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 18388 (013241)

Technická dokumentácia výrobku (TPD). Zápichy. Tvary a kótovanie (ISO 18388: 2016) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 18388 (01.04.2020)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN P CEN ISO/TS 25107 (015001)

Nedeštruktívne skúšanie. Školiace osnovy v NDT (ISO/TS 25107: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.4.2020

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 238 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand