Price display: excl. VAT
Displayed currency: USD
Sort by:

Narrow the selection for the "New STN standards" by:    


STN EN ISO 80000-3 (011301)

Veličiny a jednotky. Časť 3: Priestor a čas (ISO 80000-3: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 80000-3 (01.04.2021)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 80000-11 (011301)

Veličiny a jednotky. Časť 11: Podobnostné čísla (ISO 80000-11: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 80000-11 (01.04.2021)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 6926:2016/A1 (011616) Change

Akustika. Požiadavky na vlastnosti a kalibráciu referenčných zdrojov zvuku používaných na určenie hladín akustického výkonu (ISO 6926: 2016/Amd 1: 2020). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.5.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 11690-1 (011651)

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných pracovísk vybavených strojovými zariadeniami. Časť 1: Stratégia znižovania hluku (ISO 11690-1: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 11690-1 (01.05.2021)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 11690-2 (011651)

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných pracovísk vybavených strojovými zariadeniami. Časť 2: Opatrenia na znižovanie hluku (ISO 11690-2: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 11690-2 (01.05.2021)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 11691 (011670)

Akustika. Meranie vloženého útlmu potrubných tlmičov bez prúdenia média. Laboratórna metóda (ISO 11691: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 11691 (01.03.2010)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 22232-3 (015027)

Nedeštruktívne skúšanie. Charakterizácia a overovanie ultrazvukového skúšobného zariadenia. Časť 3: Kombinované zariadenie (ISO 22232-3: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 22232-3 (01.05.2021)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN 16524 (016305)

Strojárske výrobky. Metodika na zníženie environmentálnych vplyvov pri návrhu a vývoji výrobku (Norma na priame používanie ako STN).

Standard published on 1.5.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN 16524 (01.05.2021)
Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 19115-1:2014/A2 (019332) Change

Geografické informácie. Metadáta. Časť 1: Princípy (ISO 19115-1: 2014/Amd 2: 2020). Zmena A2 (Norma na priame používanie ako STN).

Change published on 1.5.2021

Selected format:
English -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended
STN EN ISO 8044 (038001)

Korózia kovov a zliatin. Slovník (ISO 8044: 2020) (EN ISO 8044: 2020, ISO 8044: 2020).

Standard published on 1.5.2021

We recommend simillar standard:!
ČSN EN ISO 8044 (01.10.2020)
Selected format:
Slovak -
Print design (ON REQUEST)


Show all technical information.
ON REQUEST


The sale has ended

Entries shown from 1 to 10 out of a total of 118 entries.


Can we help you with something?
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand