ČSN 010266 (010266)

Statistical process control. Method of cumulative sum chartsSTANDARD published on 16.11.1985


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.30 USD excl. VAT
24.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010266
Classification mark: 010266
Catalog number: 24033
Publication date standards: 16.11.1985
SKU: NS-116357
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN 010266 (010266):

Norma stanoví zásady použití zvláštního typu statistické regulace, metody kumulovaných součtů. Tato metoda je vhodná pro statistickou regulaci různých procesů, které již byly dříve uvedeny do stabilního stavu. Vyznačuje se vysokou citlivostí na malé změny ve stabilitě procesu a názorností. Norma popisuje regulaci měřením a regulaci srovnáváním. Informační přílohy objasňují některé články, uvádějí příklady, popisují srovnání průměrného počtu výběrů vedoucího k signálu u metody kumulovaných součtů, použití metody kumulovaných součtů k regulaci bez rozhodovací masky, užití metody ke znázorňování údajů a k retrospektivní analýze a uvádějí popis pomůcky k přípravě rozhodovací masky

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.