ČSN 013462 (013462)

Engineering structures drawings. Water supply drawingsSTANDARD published on 1.12.1994


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.30 USD excl. VAT
18.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013462
Classification mark: 013462
Catalog number: 16906
Publication date standards: 1.12.1994
SKU: NS-116611
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Construction drawingsWater supply systems

Annotation of standard text ČSN 013462 (013462):

Norma stanoví zásady pro kreslení vodovodních schémat a výkresů vodovodních řádů a objektů v projektové dokumentaci vodovodů. Zásady pro kreslení vnitřních vodovodů stanoví ČSN 01 3450. Norma nestanoví, které přílohy má projektová dokumentace obsahovat a ani neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů. Poměrně rozsáhlá norma obsahuje jak pokyny pro označování, provádění výkresů i schémat, ale i (v přílohách A až N) příklady různých situací. ČSN 01 3462 byla vydána v prosinci 1994. Nahradila ČSN 01 3462 z 20.11.1984

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.