ČSN 013463 (013463)

Engineering structure drawings - Wastewater engineering drawingsSTANDARD published on 1.3.1997


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.00 USD excl. VAT
23.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013463
Classification mark: 013463
Catalog number: 21050
Publication date standards: 1.3.1997
SKU: NS-116613
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Construction drawingsDrainage systems

Annotation of standard text ČSN 013463 (013463):

Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných objektů v projektové dokumentaci. Zásady pro kreslení vnitřní kanalizace stanoví ČSN 01 3450. Norma nestanoví, které přílohy má projektová dokumentace obsahovat a ani neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand