ČSN 013467 (013467)

Drawings of engineering structures. Drawing of bridgesSTANDARD published on 5.12.1985


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013467
Classification mark: 013467
Catalog number: 24141
Publication date standards: 5.12.1985
SKU: NS-116618
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Construction drawingsBridge construction

Annotation of standard text ČSN 013467 (013467):

Norma platí pro kreslení výkresů mostů, objektů mostům podobných a opěrných zdí definovaných v ČSN 73 6201. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4408-83 (po straně označeny silnou čarou). Vedle všeobecných požadavků jsou normalizována pravidla pro vypracování výkresů s podrobnými nákresy některých detailů v přílohách. ČSN 01 3467 byla schválena 5.12.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila ČSN 73 0145 z 9.11.1966

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.