ČSN 013469 (013469)

Engineering structures drawings - Drawings of water works and water power structures - Constructional partSTANDARD published on 1.12.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013469
Classification mark: 013469
Catalog number: 79955
Publication date standards: 1.12.2007
SKU: NS-116619
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Hydraulic construction

Annotation of standard text ČSN 013469 (013469):

Tato norma platí pro zobrazování objektů stavebních částí hydrotechnických a hydroenergetických staveb. Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů, který vyplývá z účelu, pro který jsou výkresy zhotovovány, ani nestanoví rozsah dokumentace, který je dán smluvními vztahy.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.