ČSN 013489 (013489)

Building drawings. Technical drawings for stone designsSTANDARD published on 23.2.1987


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price19.90 USD excl. VAT
19.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013489
Classification mark: 013489
Catalog number: 24148
Publication date standards: 23.2.1987
SKU: NS-116629
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Construction drawingsMasonry

Annotation of standard text ČSN 013489 (013489):

Norma platí pro zobrazování konstrukcí z kamene (schodišť, dlažeb, obkladů, apod.) na výkresech používaných ve stavebnictví. V normě jsou zapracovány i údaje ST SEV 4937-84. Rozsáhlá stavebnětechnická norma obsahuje základní požadavky, požadavky na konstrukční výkresy, montážní výkresy a konstrukce z masivních prvků z přírodního kamene. ČSN 01 3489 byla schválena 23.2.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 73 0113 z 4.8.1971

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.