ČSN 014102 (014102)

Geometrical product specifications (GPS) - Systematic errors and contributions to measurement uncertainty of length measurement due to thermal influencesSTANDARD published on 1.9.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.50 USD excl. VAT
23.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014102
Classification mark: 014102
Catalog number: 72937
Publication date standards: 1.9.2005
SKU: NS-116733
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Linear and angular measurements in general

Annotation of standard text ČSN 014102 (014102):

Tato technická zpráva stanovuje postupy pro stanovení chyb, příslušných korekcí a vyhodnocení příspěvků k nejistotě měření v důsledku teplotních vlivů při provádění měření délky pro geometrické požadavky na výrobky (GPS), pokud - je průměrná teplota normalizovanou referenční teplotou, - průměrná teplota není normalizovanou referenční teplotou a kde průměr je brán v času a prostoru, - teplota se mění s časem. Zvažují se tři případy: a) průměrná teplota je normalizovanou referenční teplotou, b) průměrná teplota není normalizovanou referenční teplotou a uživatel provádí korekce, c) průměrná teplota není normalizovanou referenční teplotou a uživatel neprovádí žádné korekce. Tato technická zpráva poskytuje specializované podrobnosti pro analýzu teplotního vlivu, pokud širší analýzy, jako jsou ty, které jsou v souladu s ISO/TS 16015, ukazují, že teplotní vlivy jsou významnými příspěvky k nejistotě měření, systematické chybě nebo obojímu. Zatímco teplotní gradienty nejsou pokryty podrobně, některé informace se uvádějí (viz přílohu A)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand