ČSN 014602-2 (014602)

Cylindrical gears. Terms, definitions and symbolsSTANDARD published on 16.1.1984


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.30 USD excl. VAT
21.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014602-2
Classification mark: 014602
Catalog number: 24216
Publication date standards: 16.1.1984
SKU: NS-116800
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 014602-2 (014602):

V tomto 2. dílu normy jsou zapracovány údaje ST SEV 3294-81. Norma stanoví názvy a definice základních geometrických a kinematických pojmů pro čelní ozubená kola, soukolí a převody se stálým převodovým poměrem. Je definováno asi 40 hesel a jejich české a slovenské názvy. V indexu jsou názvy v bulharštině, maďarštině, němčině, polštině, rumunštině, ruštině. ČSN 01 4602, 2. díl byla schválena 16.1.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1985. Nahradila částečně ČSN 01 4602 z 18.7.1960

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.