ČSN 014603-5 (014603)

Terms for gear tolerances. Cylidrical and double enveloping worm gearsSTANDARD published on 6.4.1981


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price31.90 USD excl. VAT
31.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014603-5
Classification mark: 014603
Catalog number: 120
Publication date standards: 6.4.1981
SKU: NS-116807
The number of pages: 92
Approximate weight : 307 g (0.68 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 014603-5 (014603):

Touto normou se zavádí ST SEV 1162-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanovuje české a slovenské názvy, definice a značky pojmů hlavních druhů funkčních a geometrických odchylek a tolerancí válcových a globoidních závitovek, závitkových kol, soukolí, válcových a globoidních převodů. Je normalizováno asi 90 hesel. V informační příloze názvy v řečech států RVHP, v angličtině a francouzštině. ČSN 01 4603 - 5. díl byla schválena 6.4.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1982

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.