ČSN 014603-4 (014603)

Bevel and hypoid gears. Terms, definitions and symbols for errors and tolerancesSTANDARD published on 26.9.1980


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.30 USD excl. VAT
24.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014603-4
Classification mark: 014603
Catalog number: 119
Publication date standards: 26.9.1980
SKU: NS-116806
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 014603-4 (014603):

Touto normou se zavádí ST SEV 1161-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví české a slovenské názvy, definice a označení funkčních a geometrických úchylek kuželových ozubených kol, soukolí a převodů s mimoběžnými osami. Norma obsahuje 67 hesel, v indexu (informační příloha č.2) jejich názvy v jazycích zemí RVHP a v angličtině, současně s příslušnými značkami. ČSN 01 4603 - 4. díl byla schválena 26.9.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.