ČSN 014603-4 (014603)

Bevel and hypoid gears. Terms, definitions and symbols for errors and tolerancesSTANDARD published on 26.9.1980


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.10 USD excl. VAT
22.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014603-4
Classification mark: 014603
Catalog number: 119
Publication date standards: 26.9.1980
SKU: NS-116806
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 014603-4 (014603):

Touto normou se zavádí ST SEV 1161-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví české a slovenské názvy, definice a označení funkčních a geometrických úchylek kuželových ozubených kol, soukolí a převodů s mimoběžnými osami. Norma obsahuje 67 hesel, v indexu (informační příloha č.2) jejich názvy v jazycích zemí RVHP a v angličtině, současně s příslušnými značkami. ČSN 01 4603 - 4. díl byla schválena 26.9.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.