ČSN 014686-4 (014686)

Calculation of load capacity of spur and bevel gears. Preliminary estimation of gear dimensions; simplified method of calculationSTANDARD published on 11.4.1988


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.80 USD excl. VAT
7.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014686-4
Classification mark: 014686
Catalog number: 24224
Publication date standards: 11.4.1988
SKU: NS-116829
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014686-4 (014686):

Návrhový výpočet podle této normy platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové). Zjednodušený kontrolní výpočet platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové). Norma uvádí značky názvy a jednotky a popisuje návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand