ČSN 018014 (018014)

Plates for indicating of spaces with pressure gas bottlesSTANDARD published on 14.3.1974


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price2.70 USD excl. VAT
2.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 018014
Classification mark: 018014
Catalog number: 185
Publication date standards: 14.3.1974
SKU: NS-116953
The number of pages: 4
Approximate weight : 12 g (0.03 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 018014 (018014):

Norma stanoví provedení bezpečnostních tabulek k vyznačení vyhrazených prostorů, do kterých se umísťují kovové tlakové nádoby (láhve) a sudy (podle ČSN 07 8305), obsahující stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny. Použitím těchto tab. nejsou dotčena bezpečnostní opatření podle jiných předpisů. Norma uvádí, že tab. tvoří symbol láhve předepsaného tvaru ve spodní třetině s názvem příslušného plynu. Norma přesně stanoví, jak má tab. vypadat, určuje barevné provedení a uvádí vzor nákresu. ČSN 01 8014 byla schválena v březnu 1974 a nabyla účinnosti od 1.1.1975

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.