Standard ČSN ISO 17398 1.12.2005 preview

ČSN ISO 17398 (018016)

Safety colours and safety signs - Classification, performance and durability of safety signsSTANDARD published on 1.12.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 17398
Classification mark: 018016
Catalog number: 74549
Publication date standards: 1.12.2005
SKU: NS-178096
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 17398 (018016):

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikační systém provedení bezpečnostního značení podle očekávaného prostředí použití, základních materiálů, fotometrických vlastností, prostředků osvětlení, způsobu upevnění a povrchu. Kriteria provedení a zkušební metody jsou stanoveny v této mezinárodní normě tak, že vlastnosti, které se vztahují k trvanlivosti a očekávané životnosti mohou být charakterizovány a stanoveny v době dodávky výrobku zákazníkovi. Tato mezinárodní norma se netýká zdrojů elektrické energie, jejich součástí nebo elektricky poháněných prvků. Netýká se rovněž vlastností součástí osvětlení, ale předmětem této normy jsou fotometrické vlastnosti jednotlivých typů bezpečnostního značení.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand