ČSN 979839 (979839)

Geographic information - Functional standardsSTANDARD published on 1.4.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.50 USD excl. VAT
17.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 979839
Classification mark: 979839
Catalog number: 66531
Publication date standards: 1.4.2003
SKU: NS-137685
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in science

Annotation of standard text ČSN 979839 (979839):

Digitální geografická data reprezentují jevy reálného světa v jejich prostorovém vztahu k zemskému tělesu. Jednotlivá mezinárodní společenství uživatelů těchto dat vytvořila pro jejich tvorbu a výměnu normy, které se v rámci jejich působnosti důsledně dodržují a aktivně využívají. Tyto dokumenty se označují jako funkční normy a jejich důležitý rys spočívá v tom, že nejsou harmonizovány ani mezi sebou, ani s mezinárodními normami pro geografickou informaci řady ISO 19100. Tato skutečnost ztěžuje sdílení podle nich vzniklých digitálních geografických dat přes hranice kompetencí příslušných společenství s řadou nepříznivých důsledků. Jednou z možností překonání tohoto omezení funkčních norem je jejich převod do norem řady ISO 19100 prostřednictvím jejich profilů. Norma ČSN 97 9839, která je ekvivalentem technické zprávy ISO/TR 19120, se na příkladu tří významných funkčních norem, platných pro vojenská geografická data (DIGEST), námořní geografická data (S-57) a silniční geografická data (GDF), zabývá základními aspekty takového jejich převodu. Uvádí výčet norem řady ISO 19100, které by se mohly v uvedeném procesu uplatnit a specifikuje, co je v nich zapotřebí změnit nebo doplnit, aby byly s to naznačenou úlohu účinně splnit.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand