ČSN EN 12543-5 (015013)

Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 5: Measurement of the effective focal spot size of mini and micro focus X-ray tubesSTANDARD published on 1.5.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 12543-5
Classification mark: 015013
Catalog number: 60112
Publication date standards: 1.5.2001
SKU: NS-140546
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 12543-5 (015013):

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 5: Měření efektivní velikosti ohniska rentgenky s mini a mikro ohniskem Tato evropská norma je pátá část ze série pěti evropských norem, které se zabývají charakteristikou ohnisek průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení, a které pokrývají různé požadavky na měření velikosti ohniska pomocí různých metod. Na velikosti a vlastnostech ohniska a na rozložení intenzity záření závisí jakost a rozlišitelnost obrazu na radiogramu Evropská norma EN 12543-5:1999 specifikuje měření rozměrů ohniska průmyslových rentgenových zařízení od 5 mm do 300 mm a zařízení o napětí na rentgence do 225 kV pomocí ostré hrany zobrazené na radiogramu. Stejný postup měření lze použít i pro vyšší napětí na rentgence, ale sníží se přesnost měření. Metoda je založena na přímém měření rozměrů ohniska pomocí určení geometrické neostrosti ostré hrany s vysokým geometrickým zvětšením zobrazením buď na radiografický film nebo pomocí radioskopického zařízení. Tato norma popisuje podrobně celý postup provedení měření včetně postupu vyhodnocení rozměrů ohniska rentgenky. Celá série evropské normy řady EN 12543 pro charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení má následující části: Část 1: Skenovací metoda Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou Část 3: Radiografická metoda štěrbinovou komorou Část 4: Metoda hrany Část 5: Měření velikosti ohniska rentgenky s mini a mikro ohniskeCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.