ČSN EN 12617-3 (732128)

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of early age linear shrinkage for structural bonding agentsSTANDARD published on 1.2.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price6.80 USD excl. VAT
6.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 12617-3
Classification mark: 732128
Catalog number: 66403
Publication date standards: 1.2.2003
SKU: NS-140704
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Concrete structuresCement. Gypsum. Lime. Mortar

Annotation of standard text ČSN EN 12617-3 (732128):

Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva, zahrnutá v ČSN EN 1504-1 a v prEN 1504-4. Popisuje postup měření lineárního smrštění tenkých proužků o tloušťce menší než 10 mm, jejichž pohyb není omezen, a to od okamžiku vzniku počátečního gelu v polymeru. Metoda je určena pro měření smrštění v rané fázi, např. do 24 hodin. Při zkoušce se čerstvě namíchaný vzorek polymeru umístí do mělké ocelové formy ve tvaru korýtka, jehož vnitřní strana je pokryta prostředkem, zabraňujícím přilnutí polymeru. Forma má posuvná čela, která přilnou k vrstvě polymeru a která mají možnost se volně pohybovat během roztahování nebo smršťování polymeru. Snímače lineárního posunu, připojené k čelům, umožňují tento pohyb měřit.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand