ČSN EN 13286-5 (736185)

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 5: Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrating tableSTANDARD published on 1.3.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.70 USD excl. VAT
8.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13286-5
Classification mark: 736185
Catalog number: 71545
Publication date standards: 1.3.2005
SKU: NS-142665
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road construction materials

Annotation of standard text ČSN EN 13286-5 (736185):

Tato evropská norma popisuje metodu pro stanovení maximální suché objemové hmotnosti a vlhkosti nesoudržných materiálů při zhutnění pomocí vibračního stolu. Metoda využívá vibračního zhutnění k dosažení maximální objemové hmotnosti materiálu v nasyceném stavu. Materiál, pro který je tato metoda použitelná, může obsahovat až 12 % hmotnosti jemných částic (< 0,063 mm). Maximální velikost zrn materiálů pro tuto zkoušku je 80 mm. Tato metoda platí pro směsi, které se používají pro stavbu vozovek.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand