ČSN EN 13985+A1 (210740)

Machine tools - Safety - Guillotine shearsSTANDARD published on 1.10.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.10 USD excl. VAT
17.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13985+A1
Classification mark: 210740
Catalog number: 84158
Publication date standards: 1.10.2009
SKU: NS-144384
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Forging equipment. Presses. Shears

Annotation of standard text ČSN EN 13985+A1 (210740):

A1 Tato evropská norma stanovuje technické bezpečnostní požadavky a opatření, která by měla být využívána osobami zabývajícími se konstrukcí, jak je definováno v 3.11 EN 292-1:1991, výrobou a dodáváním tabulových nůžek, které jsou určeny pro dělení studeného kovu nebo materiálu sestávajícího částečně ze studeného kovu, jak je definováno v 3.1.7 a jsou dále nazývány stroje. Tato norma je určena také pro tabulové nůžky, určené pro dělení kovů za studena, které mohou být stejným způsobem použity pro dělení jiného tabulového materiálu (např. lepenky, plastů, pryže, kůže). Požadavky uvedené v této normě berou v úvahu předpokládané použití stroje, jak je definováno v 3.12 EN 292-1:1991. Tato norma předpokládá přístup k tabulovým nůžkám ze všech stran, zabývá se nebezpečími popsanými v kapitole 4 a stanovuje bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření jak pro obsluhu, tak pro ostatní vystavené osoby. Tato norma se také vztahuje na pomocná zařízení, která jsou nedílnou součástí tabulových nůžek. Vztahuje se také na stroje, které jsou zařazeny do automatické výrobní linky, u kterých jsou nebezpečí a vznikající rizika srovnatelná s těmi, která se vyskytují u strojů, pracujících samostatně. Tato norma zahrnuje tabulové nůžky, u kterých je energie předávána noži pomocí různých prostředků, např: a) mechanickým pohonem od motoru přes třecí spojku; b) přímým motorovým pohonem s brzdou; c) hydraulickým tlakem; d) pneumatickým tlakem. Tato norma se nezabývá stroji, jejichž hlavním konstrukčním účelem je: a) stříhání jiné než přímočaré (např. na niblovacích strojích); b) stříhání nepřerušovaným pohybem na aligátorových nůžkách (viz 3.4). Tato norma se nezabývá bezpečnostními požadavky vztahujícími se na použití PES (programovatelné elektronické systémy), nebo PPS (programovatelné pneumatické systémy). Těmi se bude zabývat příští revize. Tato norma neplatí pro stroje vyrobené před datem jejího vydání.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand