ČSN EN 15213-5 (018360)

Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 5: Messaging interfaceSTANDARD published on 1.11.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.20 USD excl. VAT
14.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15213-5
Classification mark: 018360
Catalog number: 94247
Publication date standards: 1.11.2013
SKU: NS-146537
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 15213-5 (018360):

Tato norma stanoví pokyny pro spolupráci a postupy mezi orgány činnými v trestním řízení (LEA) a Operačními centry pokrádežového systému (SOC) jako reakci na nouzové signály systémů ATSVR. Pro účely optimální oboustranné komunikace zahrnuje tato evropská norma také návrhy a formát pro elektronickou výměnu informací. ATSVR jsou elektronické systémy, které umožňují komunikačnímu centru nebo jinému pověřenému orgánu, jakým je např. LEA, monitorovat polohu vozidla a status jeho odcizení. Mohou být k dispozici i jiné informace včetně rychlosti a směru jízdy vozidla. Tyto systémy mohou být automaticky aktivovány signálem bezpečnostního zařízení proti krádeži nebo přijetím signálu od pověřeného centra SOC s následným potvrzením odcizení. Systémy mohou být krátkého nebo dlouhého dosahu a mohou používat různé technologie. Systémy mohou identifikovat vozidlo z palubních dat nebo přes odkaz na data, která jsou mimo vozidlo. Nicméně datové standardy a rychlost komunikace by měly splňovat požadavky stanovené tímto souborem norem. Spolehlivost systému a dobré, konzistentní postupy jsou mimořádně důležité. Systémoví operátoři a jeho uživatelé si musí být stále vědomi, že úroveň a načasování jakékoliv reakce zůstává výhradně v odpovědnosti LEA v místě, kde je aktuálně vozidlo lokalizováno systémem ATSVR. Jednotný postup ve vztahu k systémům ATSVR na mezinárodní úrovni by měl být samozřejmostí zejména z pohledu, že odcizené vozidlo se může nacházet v jiné zemi, než původní SOC

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.