ČSN EN 15317 (015027)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipmentSTANDARD published on 1.3.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15317
Classification mark: 015027
Catalog number: 94978
Publication date standards: 1.3.2014
SKU: NS-146717
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 15317 (015027):

Norma specifikuje metody a kritéria přípustnosti při posuzování vlastností přístrojů pro měření tloušťky pomocí ultrazvukové impulsové odrazové metody. Pokrývá jak přímé (digitální) odečítání naměřených hodnot tlouštěk, tak naměřených hodnot zobrazených ve formě ultrazvukové vlny použitím jednoměničových nebo dvojitých sond. Může být použita pro ověření zařízení obsažených v EN 12668-1, EN 12668-2 a EN 12668-3, pokud se použijí pro měření tloušťky

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand