ČSN EN 15509 (018203)

Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC

Translate name

STANDARD published on 1.6.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.50 USD excl. VAT
23.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15509
Classification mark: 018203
Catalog number: 502534
Publication date standards: 1.6.2017
SKU: NS-684571
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN EN 15509 (018203):

Předmět této evropské normy se omezuje na: - způsoby platby: centrální účet na základě EFC-DSRC; - fyzické systémy: OBU, RSE a DSRC rozhraní mezi nimi (všechny funkce a informační toky týkající se těchto částí); - požadavky na DSRC link; - EFC transakce přes DSRC rozhraní; - datové prvky pro OBU a RSE v transakcích EFC-DSRC; - bezpečnostní mechanismy pro OBU a RSE používané v EFC-DSRC transakcích. Tato norma nestanoví: - smluvní a procedurální požadavky na interoperabilitu (včetně záležitostí týkajících se memoranda o porozumění (MoU); - postupy pro shodu a požadavky na zkoušky (toto je stanoveno v samostatné sadě norem); - zřízení provozních organizací (např. výběrčího mýtného, poskytovatele mýtné služby, důvěryhodné třetí strany atd.); - právních záležitostí; - dalších způsobů platby v EFC systémech založených na DSRC (např. palubní účty využívající čipové karty); - další základní technologie (např. GNSS/CN nebo EFC založené na video registraci). Tato evropská norma nicméně může být použita ke stanovení částí DSRC-EFC pro užití v aplikacích, které implementují kombinaci různých technologií); - jiné než EFC transakce přes DSRC rozhraní (např. CCC a LAC komunikaci, které je definována v jiných normách); - jiná rozhraní a funkce v systémech EFC než ta stanovená výše (tj. informační toky a datová výměna mezi provozovateli nebo personalizace, inicializace a přizpůsobení palubní jednotky OBU). Některé z těchto záležitostí jsou předmětem jiných norem zpracovávaných v CEN/TC 278, ISO/TC 204 nebo ETSI ERM

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.