ČSN EN 60706-5 (010661)

Maintainability of equipment - Part 5: Testability and diagnostic testingSTANDARD published on 1.10.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.00 USD excl. VAT
21.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 60706-5
Classification mark: 010661
Catalog number: 82854
Publication date standards: 1.10.2009
SKU: NS-157951
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 60706-5 (010661):

Normy spolehlivosti zpracovávané v IEC TC 56 Spolehlivost jsou průřezové normy týkající se prakticky všech druhů technických produktů. Testovatelnost je důležitou základní vlastností provozu a údržby systému nebo zařízení a má značný vliv na jeho pohotovost a udržovatelnost. Diagnostické zkoušení lze provádět ručně nebo pomocí testovacího zařízení s různým stupněm automatizace. Optimální návrh testovatelnosti vyžaduje těsnou spolupráci mezi organizacemi zajišťujícími návrh, provoz a údržbu. V této normě je kladen důraz na různá hlediska testovatelnosti a diagnostického zkoušení a na jejich včasnou koordinaci. Cílem této mezinárodní normy je zajistit, aby nezbytné předpoklady týkající se testovatelnosti produktů byly vymezeny v přípravných etapách vývoje, aby je formuloval zákazník a aby byly implementovány, dokumentovány a ověřovány během vývoje. Jsou v ní uvedeny též metody pro realizaci a posuzování testovatelnosti jako nedílné součásti návrhu produktu.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand