ČSN EN 61710 (010650)

Power law model - Goodness-of-fit tests and estimation methodsSTANDARD published on 1.3.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.30 USD excl. VAT
22.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61710
Classification mark: 010650
Catalog number: 94322
Publication date standards: 1.3.2014
SKU: NS-160856
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality in generalApplication of statistical methods

Annotation of standard text ČSN EN 61710 (010650):

V této normě je popsán mocninový model a jsou v ní uvedeny pokyny pro jeho použití. Existují různé modely pro popis bezporuchovosti opravitelných objektů, jedním z nejpoužívanějších modelů je mocninový model. V této normě jsou uvedeny postupy pro odhad parametrů mocninového modelu a pro test dobré shody tohoto modelu s daty; tento postup poskytuje konfidenční intervaly parametru proudu poruch a předpovědní intervaly délky doby do budoucích poruch. K tomu je nutný vstup skládající se z množiny dat o časech, v nichž došlo ke vzniku platných poruch opravitelného objektu nebo více kusů stejných objektů, nebo o časech, kdy byly tyto poruchy pozorovány, a o čase, kdy bylo pozorování objektu ukončeno, jestliže se liší od času vzniku poslední poruchy. Všechny výstupní výsledky odpovídají uvažovanému typu objektu. Některé postupy mohou vyžadovat, aby se použily počítačové programy, které však nejsou příliš složité. V této normě jsou uvedeny algoritmy, na jejichž základě lze počítačové programy snadno sestavit

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand