ČSN EN 61175-1 (013731)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Designation of signals - Part 1: Basic rules

Automatically translated name:

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Labelling signals - Part 1: Basic rules.STANDARD published on 1.3.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.60 USD excl. VAT
23.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61175-1
Classification mark: 013731
Catalog number: 99464
Publication date standards: 1.3.2016
SKU: NS-632425
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Electrical engineering in general

Annotation of standard text ČSN EN 61175-1 (013731):

Tato část IEC 61175 poskytuje pravidla pro sestavování označení a názvů k identifikaci signálů a signálových spojení. To zahrnuje i označování silových napájecích obvodů. Tato část IEC 61175 je použitelná pro všechny typy signálů v rámci průmyslového systému, instalace a zařízení a průmyslových produktů. Zabývá se signály z informačního aspektu a ne podle jejich fyzické realizace. Z rozsahu působnosti jsou vyloučena obecná pravidla pro prezentaci informací v uživatelských (komunikačních) rozhraních. Tato část IEC 61175 také není použitelná pro identifikaci zapojení (montáže), přípojných míst, potrubí a dalších propojení technických prostředků (hardwaru). Tato horizontální norma je především zaměřena pro použití v technických komisích při přípravě norem podle zásad zavedených v Pokynu IEC 108

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.