ČSN EN 61666-ed.2 (013730)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a systemSTANDARD published on 1.5.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61666-ed.2
Classification mark: 013730
Catalog number: 88136
Publication date standards: 1.5.2011
SKU: NS-160811
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 61666-ed.2 (013730):

Tato norma zavádí obecná pravidla pro označování přípojných míst předmětů uvnitř systému, použitelná ve všech technických oblastech (například strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, technologiích výrobních procesů). Mohou být použita v systémech založených na různých technologiích nebo v systémech sdružujících několik technologií. Požadavky na značení svorek na výrobcích/produktech nejsou součástí této publikace. POZNÁMKA: Norma je založena na obecných zásadách strukturování systémů, včetně strukturování informací o systémech, zavedených v souboru 81346, publikovaných společně v ISO a IEC

These changes apply to this standard:

ČSN EN 61666-ed.2:2011/A1 (013730) Change

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému.

Change published on 1.3.2022

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.