Standard ČSN EN 61926-1 1.11.2000 preview

ČSN EN 61926-1 (013751)

Design automation - Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS)STANDARD published on 1.11.2000


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price2.70 USD excl. VAT
2.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61926-1
Classification mark: 013751
Catalog number: 60225
Publication date standards: 1.11.2000
SKU: NS-161306
The number of pages: 4
Approximate weight : 12 g (0.03 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in industry

Annotation of standard text ČSN EN 61926-1 (013751):

Norma definuje normalizovaný testovací jazyk vyššího řádu pro všechny systémy (zkratka C/ATLAS), který je navržen tak, aby popisoval zkoušky pomocí termínů, nezávislých na jakémkoliv specifickém zkušebním systému. Přejímaná norma se skládá ze dvou stran textu evropské normy a 602 stran anglického textu normy IEC.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.