ČSN EN 62740 (010676)

Root cause analysis (RCA)

Translate name

STANDARD published on 1.8.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 62740
Classification mark: 010676
Catalog number: 502161
Publication date standards: 1.8.2017
SKU: NS-689142
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality in general

Annotation of standard text ČSN EN 62740 (010676):

Analýza kořenových příčin (RCA) je systematický proces, při kterém se identifikují faktory přispívající ke konkrétní události, která je předmětem zájmu (významné události). Analýza RCA je zaměřena spíše na pochopení kořenových příčin poruch než na bezprostředně zřejmé symptomy událostí. Cílem analýzy RCA je odhalit kořenové příčiny poruch tak, aby buď možnost jejich výskytu, nebo jejich dopad, pokud se vyskytnou, mohly být změněny. V této mezinárodní normě je uvedena současná osvědčená praxe při provádění analýzy RCA. Tato norma je svou povahou obecná, takže může dávat návod pro všechna průmyslová odvětví a situace

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand