ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790)

Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 2: Specification for graphical symbols in a computer sensible form, including graphical symbols for a reference library, and requirements for their interchangeSTANDARD published on 1.9.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.10 USD excl. VAT
23.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 81714-2-ed.2
Classification mark: 013790
Catalog number: 79314
Publication date standards: 1.9.2007
SKU: NS-162961
The number of pages: 88
Approximate weight : 295 g (0.65 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790):

Norma specifikuje požadavky na grafické značky, které mají být obsaženy v knihovně referenčních značek ve tvaru vhodném pro počítač, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Knihovna referenčních značek může být použita jako základ pro tvorbu a vydávání dokumentů a pro vzájemnou výměnu dokumentů a knihoven grafických značek mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Specifikace fyzického formátu souboru, požadovaného k výměně, není v této normě obsažena. Toto druhé vydání normy zahrnuje významné technické změny vzhledem k předcházejícímu vydání.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand