ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790)

Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 2: Specification for graphical symbols in a computer sensible form, including graphical symbols for a reference library, and requirements for their interchangeSTANDARD published on 1.9.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 81714-2-ed.2
Classification mark: 013790
Catalog number: 79314
Publication date standards: 1.9.2007
SKU: NS-162961
The number of pages: 88
Approximate weight : 295 g (0.65 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790):

Norma specifikuje požadavky na grafické značky, které mají být obsaženy v knihovně referenčních značek ve tvaru vhodném pro počítač, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Knihovna referenčních značek může být použita jako základ pro tvorbu a vydávání dokumentů a pro vzájemnou výměnu dokumentů a knihoven grafických značek mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Specifikace fyzického formátu souboru, požadovaného k výměně, není v této normě obsažena. Toto druhé vydání normy zahrnuje významné technické změny vzhledem k předcházejícímu vydání.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.