ČSN EN 81714-3 (013790)

Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 3: Classification of connect nodes, networks and their encodingSTANDARD published on 1.12.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.80 USD excl. VAT
7.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 81714-3
Classification mark: 013790
Catalog number: 63493
Publication date standards: 1.12.2001
SKU: NS-162963
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 81714-3 (013790):

Tato Část IEC 81714 specifikuje zejména požadavky, týkající se třídění spojovacích uzlů přidělených grafickým značkám, které reprezentují funkční a předmětové pojmy. Z důvodu silné vzájemné vazby mezi produktem a jemu odpovídajícím grafickým znázorněním, používají se identické klasifikační principy pro třídění spojovacích uzlů produktů a také pro třídění sítí a jejich znázornění značkami v počítačově zaměřených systémech.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.