ČSN EN ISO 10012 (010360)

Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipmentSTANDARD published on 1.11.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10012
Classification mark: 010360
Catalog number: 68678
Publication date standards: 1.11.2003
SKU: NS-163687
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10012 (010360):

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné požadavky a poskytuje návod k managementu procesů měření a metrologické konfirmace měřicího vybavení používaného k podpoře a prokázání souladu s metrologickými požadavky. Tato norma stanovuje požadavky na management jakosti z hlediska systému managementu měření, který může být používán organizací provádějící měření jako součást celkového systému managementu a k zajištění toho, že metrologické požadavky budou splněny.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand