ČSN IEC 60300-3-1 (010690)

Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodologySTANDARD published on 1.9.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.00 USD excl. VAT
23.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN IEC 60300-3-1
Classification mark: 010690
Catalog number: 68328
Publication date standards: 1.9.2003
SKU: NS-175524
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN IEC 60300-3-1 (010690):

Metody analýzy spolehlivosti popsané v této části normy IEC 60300 se používají k předpovědím, přezkoumání a předpovědi a zlepšování bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti objektu. Tyto analýzy se provádějí v etapě koncepce a vymezení, v etapě návrhu a vývoje a v etapě provozu a údržby na různých úrovních a stupních rozčlenění objektů pro vyhodnocení a stanovení ukazatelů jejich spolehlivosti. Lze je též po-užít pro porovnání výsledků analýzy se specifikovanými požadavky. Kromě toho se používají při plánování logistiky a údržby k odhadu četnosti údržby a výměny dílů. Tyto odhady často určují hlavní prvky nákladů životního cyklu a mají se pečlivě používat při studiích nákladů životního cyklu a při komparativních studiích. V této části IEC 60300 je uveden všeobecný přehled obecně používaných technik analýzy spolehlivosti. Jsou v ní popsány obvyklé metodiky a norma je určena k poskytování informací nezbytných pro výběr nejvhodnějších metod analýzy.

These changes apply to this standard:

ČSN IEC 60300-3-1:2003/Z1 (010690) Change

Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn.

Change published on 1.4.2005

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand