ČSN EN ISO 10893-1 (015061)

Non-destructive testing of steel tubes - Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightnessSTANDARD published on 1.11.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.70 USD excl. VAT
8.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 10893-1
Classification mark: 015061
Catalog number: 89480
Publication date standards: 1.11.2011
SKU: NS-164271
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 10893-1 (015061):

Tato část ISO 10893 stanovuje požadavky na automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek, s výjimkou trubek obloukově svařovaných pod tavidlem (SAW) pro ověření hydraulické těsnosti. Je vhodná pro kontrolu trubek o vnějším průměru větším nebo rovným 4 mm, při zkoušení vířivými proudy a větším než 10 mm metodou zkoušení rozptylem toku

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand