ČSN EN ISO 11689 (011681)

Acoustics - Procedure for the comparison of noise-emission data for machinery and equipmentSTANDARD published on 1.5.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11689
Classification mark: 011681
Catalog number: 52346
Publication date standards: 1.5.1998
SKU: NS-164829
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11689 (011681):

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11689:1996. Evropská norma EN ISO 11689:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11689:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanovuje metodu stanovení stupně omezení hluku pro druh, typ, skupinu nebo podskupinu strojů nebo zařízení na základě údajů o emisi hluku. Je v zásadě aplikovatelná pro jakýchkoliv druh stroje a zařízení, pro který existuje zkušební předpis pro hluk, nebo jsou dostupné srovnatelné údaje o emisi hluku. Uvedené metody umožňují vyhodnotit emisi hluku jednotlivých strojů, nebo jednoho typu stroje vzhledem k dané skupině strojů, tj. umožňují porovnání akustických charakteristik stroje při srovnatelných neakustických údajích a při srovnatelném rozsahu použití. Z hlediska ochrany zdraví stojí za pozornost tyto definice: čl.3.2.- Naměřená hodnota emise hluku L: Buď hodnota časově průměrované hladiny akustického výkonu A LWA, nebo emisní hladina akustického tlaku A LPA, nebo emisní špičková hladina akustického tlaku C LpC,peak, které jsou určovány z měření, a čl.3.3 - Deklarovaná hodnota emise hluku: Deklarovaná hodnota hladiny akustického výkonu A LWAd, deklarovaná hodnota emisní hladiny akustického tlaku A LpAd, nebo deklarovaná hodnota emisní špičkové hladiny akustického tlaku C LpC,peak,d. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Klasifikace strojů, kapitolu 5 - Údaje o emisi hluku, kapitolu 6 - Prezentace hodnot emise hluku, kapitolu 7 - Vyhodnocení údajů o emisi hluku, kapitolu 8 - Postup při určování stupně omezení hluku, kapitolu 9 - Zaznamenávané informace a kapitolu 10 - Informace uváděné v protokolu. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, B, C, D a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 11689 (01 1681) byla vydána v květnu 1998

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 11689:1998/Oprava1 (011681) Correction

Akustika - Postup porovnání údajů o emisi hluku strojů a zařízení.

Correction published on 1.6.2009

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.