ČSN EN ISO 11699-1 (015032)

Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiographySTANDARD published on 1.5.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11699-1
Classification mark: 015032
Catalog number: 90597
Publication date standards: 1.5.2012
SKU: NS-164834
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Radiographic films

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11699-1 (015032):

Tato norma je jednou ze série evropských norem pro filmy v průmyslové radiografii. Účelem této části EN ISO 11699 je stanovení vlastnosti filmových systémů, které se používají v kombinaci se specifikovanými olověnými fóliemi pro průmyslovou radiografii v nedestruktivním zkoušení. Tato část EN ISO 11699 se nepoužívá pro klasifikaci filmů používaných s fluorescenčními fóliemi. Měření filmového systému je pro zjednodušení metody omezeno na zvolenou kvalitu záření. Vlastnosti filmů se mění s energií záření, ale netřídí kvalitu filmového systému

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand