ČSN EN ISO 12706 (015005)

Non-destructive testing - Penetrant testing - VocabularySTANDARD published on 1.6.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 12706
Classification mark: 015005
Catalog number: 86112
Publication date standards: 1.6.2010
SKU: NS-165168
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Testing (Vocabularies)Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 12706 (015005):

Tato evropská norma je část ze série norem, které definují základní terminologii pro metody používané při nedestruktivním zkoušení. Zkoušení kapilární metodou je založeno na využití charakteristických vlastností fázových rozhraní a jevů, označovaných jako kapilární jevy nebo kapilární vlastnosti kapalin. Vlastní princip kapilárních metod spočívá ve využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných kapalin (penetrantů), jejich barevnosti nebo fluorescence. Kapilárními metodami lze zjišťovat pouze vady vyúsťující na povrch tak, že do nich tato kapalina (penetrant) může vniknout. Nelze jimi zjišťovat vnitřní vady materiálu. Tato norma definuje termíny, které se specificky vztahují a používají při nedestruktivním zkoušení kapilárními metodami

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.