ČSN EN ISO 14044 (010944)

Environmental management - Life Cycle Assessment- Requirements and guidelinesSTANDARD published on 1.11.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.30 USD excl. VAT
24.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14044
Classification mark: 010944
Catalog number: 77067
Publication date standards: 1.11.2006
SKU: NS-165636
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14044 (010944):

prvním vydáním této normy, která spolu s ISO 14040:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje podrobné informace pro posuzování životního cyklu v následujících bodech: a) definice cíle a rozsahu LCA b) fáze inventarizační analýzy životního cyklu (LCI) c) fáze posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) d) fáze interpretace životního cyklu e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA f) omezení LCA g) vztah mezi fázemi LCA h) podmínky pro použití výběrů hodnot a volitelných prvků. Zamýšlené použití výsledků LCA a LCI je zvažováno v průběhu definování cíle a rozsahu, ale samotná aplikace stojí mimo rozsah této mezinárodní normy

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 14044:2006/A1 (010944) Change

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Change published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 14044:2006/A2 (010944) Change

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Change published on 1.5.2021

Selected format:
Czech -
Print design (9.50 USD)


Show all technical information.
9.50 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.