ČSN EN ISO 14044 (010944)

Environmental management - Life Cycle Assessment- Requirements and guidelinesSTANDARD published on 1.11.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.10 USD excl. VAT
24.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14044
Classification mark: 010944
Catalog number: 77067
Publication date standards: 1.11.2006
SKU: NS-165636
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14044 (010944):

prvním vydáním této normy, která spolu s ISO 14040:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje podrobné informace pro posuzování životního cyklu v následujících bodech: a) definice cíle a rozsahu LCA b) fáze inventarizační analýzy životního cyklu (LCI) c) fáze posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) d) fáze interpretace životního cyklu e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA f) omezení LCA g) vztah mezi fázemi LCA h) podmínky pro použití výběrů hodnot a volitelných prvků. Zamýšlené použití výsledků LCA a LCI je zvažováno v průběhu definování cíle a rozsahu, ale samotná aplikace stojí mimo rozsah této mezinárodní normy

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 14044:2006/A1 (010944) Change

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Change published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 14044:2006/A2 (010944) Change

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Change published on 1.5.2021

Selected format:
Czech -
Print design (9.40 USD)


Show all technical information.
9.40 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand