ČSN EN ISO 14065 (010965)

General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information

Translate name

STANDARD published on 1.3.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.40 USD excl. VAT
23.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14065
Classification mark: 010965
Catalog number: 514551
Publication date standards: 1.3.2022
SKU: NS-1050136
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Pollution, pollution control and conservation

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14065 (010965):

Tento dokument specifikuje zásady a požadavky na orgány, které provádějí validaci nebo ověřování prohlášení o environmentálních informacích. Jakékoliv požadavky programu týkající se orgánů doplňují požadavky tohoto dokumentu. Tento dokument je sektorovou aplikací ISO/IEC 17029:2019, která obsahuje obecné zásady a požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost orgánů provádějících validaci/ověřování jako činnosti posuzování shody. Tento dokument zahrnuje požadavky specifického sektoru dodatečné k požadavkům ISO/IEC 17029:2019

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.