ČSN EN ISO 14096-2 (015022)

Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements

Translate name

STANDARD published on 1.2.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.60 USD excl. VAT
7.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14096-2
Classification mark: 015022
Catalog number: 511640
Publication date standards: 1.2.2021
SKU: NS-1016583
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Radiographic films

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14096-2 (015022):

Tato evropská norma stanovuje tři třídy kvality digitalizace radiogramů pro požadavky nedestruktivního zkoušení. Vybraná třída závisí na energii záření, tloušťce prozařovaného materiálu a úrovni kvality původního radiogramu. Tato evropská norma se nezabývá zpracováním signálu, zobrazováním a ukládáním digitalizovaných dat

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.