ČSN EN ISO 14253-2 (014100)

Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 2: Guidance for the estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of measuring equipment and in product verificationSTANDARD published on 1.12.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.30 USD excl. VAT
24.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14253-2
Classification mark: 014100
Catalog number: 89696
Publication date standards: 1.12.2011
SKU: NS-165709
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Linear and angular measurements in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14253-2 (014100):

Tato část ISO 14253 dává návod na implementaci koncepce "Pokynu k odhadu nejistoty měření" (zkráceně GUM), který lze uplatnit v průmyslu pro kalibraci (měření) norem a měřicího vybavení v této oblasti GPS a měření charakteristik GPS obrobků. Cílem je dosáhnout plné informovanosti o tom, jak dosáhnout prohlášení nejistoty a poskytnutí základu pro mezinárodní porovnání výsledků měření a jejich nejistot (vztah mezi nakupujícím a dodavatelem). Tato část ISO 14253 je všeobecnou normou GPS (viz ISO/TR 14638:1995). Tato všeobecná norma GPS svým obsahem ovlivňuje všechny články 4, 5 a 6 řetězu norem. Tato část ISO 14253 byla vypracována k podpoře ISO 14253-1. Tato část ISO 14253 zavádí zjednodušený, iterativní proces koncepce a cestu vyhodnocení a stanovení nejistoty (norma nejistoty a rozšíření nejistoty) měření a doporučení formátu normativního dokumentu a informace zprávy nejistoty měření jak uvádí Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM). V mnoha případech, pouze velmi omezené zdroje jsou nezbytné pro odhad nejistoty měření tohoto zjednodušeného, iterovaného procesu, ale proces může vést k mírnému nadhodnocení nejistoty měření. Pokud je třeba přesnější odhad nejistoty měření, musí být použito propracovanějšího procesu GUM. Tento zjednodušený, iterativní proces metod GUM je určen pro měření GPS, ale může být použit i na jiné oblasti průmyslové (aplikované) metrologie. Nejistota měření a koncepce nakládání s nejistotou měření jsou důležité pro všechny technické funkce uvnitř společnosti. Tato část ISO 14253 je relevantní k několika technickým funkcím, zahrnujících management, konstrukci a vývoj, výrobu, kvalitu a metrologii. Tato část ISO 14253 je zvláštním významem ve vztahu k ISO 9000 systému prokazování kvality, např. je to požadavek, že jsou vhodné metody monitorování a měření procesu systému managementu kvality. Měření nejistoty je opatření v procesu vhodnosti. Tato část ISO 14253, nejistota výsledku procesu kalibrace a procesu měření zpracovává stejným způsobem: - kalibrace je považována jako "měření metrologických charakteristik měřicího vybavení nebo etalonu"; - měření je považováno jako "měření geometrických charakteristik obrobku". Proto v mnoha případech bez rozdílu je vytvořen v textu mezi měřením a kalibrací. Termín "měření" je používán jako synonymum pro oboje

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.