ČSN EN ISO 14819-2 (018253)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-CSTANDARD published on 1.5.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price47.80 USD excl. VAT
47.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14819-2
Classification mark: 018253
Catalog number: 95324
Publication date standards: 1.5.2014
SKU: NS-165988
The number of pages: 176
Approximate weight : 559 g (1.23 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14819-2 (018253):

druhou částí řady norem ISO 14819, tematicky pokrývající protokol "ALERT-C", přizpůsobený přenosovým požadavkům datového kanálu dopravních zpráv systému RDS-TMC. Pro správné pochopení musí být tato norma používána jedině a výhradně v souvislosti s ISO 14819-1. Tato část obsahuje především speciální metajazyk v tzv. CEN-angličtině ("CEN-English"), který by měl být na základě dohody technických expertů CEN/TC 278 jediným a výhradním zdrojem všech kódovaných popisů pou-žívaných v RDS-TMC. Tato metodika umožnila dosažení dohody v důležitých detailech pro několik stovek frází událostí, které tak byly zapracovány, i když byly patrné drobné lingvistické rozdíly, které bylo třeba respektovat z hlediska prezentace koncovým uživatelům. Francouzská a německá jazyková vydání této normy tak mají stejnou formu jako toto anglické jazykové vydání. Všechna tři jazyková vydání mají naprosto stejné články 3.1.3 Seznam událostí, 3.2.2 Seznam doplňkových informací a 3.3.2 Seznam předpovědí o očekávaných dopravních událostech, uvedených v "CEN-angličtině." Každé jazykové vydání obsahuje informativní přílohy uvádějící tyto seznamy znovu ve tří- nebo čtyř-sloupcovém formátu, uvádějící popis v "CEN-angličtině" a popis v příslušném jazyce (ne vždy přímý doslovný překlad, ale srozumitelná interpretace specifického významu "CEN-angličtiny")

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand